ERITREANSK RIKSFÖRBUNDET I SVERIGES ÅRSMÖTE


Kommer att äga rum den 23:e Mars kl 11:00-17:00
i Husby träff Kista Stockholm