Advertise

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Vi reglerar trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon. Vi tar också ut en avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon. Avgiften går till att ersätta de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon.

Wester Union

Wester Union

Money transfers designed for you Transfer money abroad from the comfort of your home. Send money from our website anytime and from any device, and pay with your debit/credit card or by bank transfer!

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ረኺብካ www.forsakringskassan.se ኣብዚ፡ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እንታይ ማለት ምዃኑን: ከምኡውን ኣብ ሽወደን ቀዋሚ ውይ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኽብካ ኣየኖት ሓገዛት መሰል ከምዘሎካ ከተንብብ ትኽእል። Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning