Viktiga länkar

Nedan finner du Viktiga länkar till stats och samhällsinstitutioner

[spoiler title=”Eritreanska Ambassaden i Stockholm” open=”0″ style=”1″][box title=”Eritreanska Ambassaden i Stockholm” color=”#666″][frame align=”none”]Eritrea[/frame][/box][/spoiler] [spoiler title=”Myndigheter” open=”0″ style=”1″][box title=”Myndigheter” color=”#666″][frame align=”none”]skatteverket[/frame]


[frame align=”none”]försäkringskassa[/frame]


[frame align=”none”]socialstyrelsen[/frame]


[frame align=”none”]pansionsmyndigheten[/frame]


[frame align=”none”]kronofogden[/frame]


[frame align=”none”]am1[/frame]


migrationsverket[/box][/spoiler] [spoiler title=”Sjukvård, Samhällsskydd och Beredskap” open=”0″ style=”1″][box title=”Sjukvård, samhällssydd och bredskap” color=”#666″][frame align=”none”]polisen[/frame]


[frame align=”none”]msb[/frame]


[frame align=”none”]sjukvårdsupplysningen[/frame]


[frame align=”none”]sosalarm[/frame][/box][/spoiler] [spoiler title=”Utbildning” open=”0″ style=”1″][box title=”Utbildning” color=”#666″][frame align=”none”]högskoleverket[/frame]


[frame align=”none”]csn[/frame]


[frame align=”none”] skolverket[/frame]


[frame align=”none”]skolinspektionen[/frame][/box][/spoiler] [spoiler title=”Trafik” open=”0″ style=”1″][box title=”Trafik” color=”#666″][frame align=”none”]trafikstyrelsen[/frame]


[frame align=”none”]trafikverket[/frame][/box][/spoiler] [spoiler title=”Riksdagen och Regeringen” open=”0″ style=”1″][box title=”Riksdagen och Regeringen” color=”#666″][frame align=”none”]riksdagen[/frame]


[frame align=”none”]regeringskansliet[/frame][/box] [/spoiler] [spoiler title=”Organisationer” open=”0″ style=”1″][box title=”Organisationer” color=”#666″][frame align=”none”]lo[/frame][/box][/spoiler]