Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Vi reglerar trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon. Vi tar också ut en avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon. Avgiften går till att ersätta de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon.