Fond försäkring

Hej Kära ERFIS fondförsäkrings medlemmar. Vi vill påminna er att det är dags att betalamedlems avgift för 2019. Medlemsavgift ska betalas årligen senaste innan mars månaden slut. Medlem avgiften ska betalas på PLUS GIRO 910523-0. ERFIS gemensam fond försäkring. Med vänlig hälsning Styrelse

Viktig Information till alla ERFIS medlemsföreningar!

Anmälan till ERFIS årsmöte 2018 Viktig Information till alla ERFIS medlemsföreningar. Det är dags att anmäla årsmötes representanter enligt riksförbundet stadgar. Anmälan gäller senaste den 10 mars 2018. Anmälan skickas skriftlig till sekreterare via SMS eller mail. ERFIS styrelsen uppmanar alla årsmötesdeltagarna att köpa deras rese biljetter i god tid ,För att undvika dyra resekostnader(…)