Re: Fond försäkring

Hej kära ERFIS fond försäkrings medlemmar:
Vi vill påminna er att det är dags att betalamedlems avgift för 2018.
Medlems avgiften ska betalas senaste 28 Mars 2018.
På detta  Nordea sparkonto 3256 23 87619.
Därefter till KOMMER extra avgiftenligt föreningens stadgar.
Mvh
Styrelsen.