Ledarskapsutbildning i samarbete med NBV 25-26 oktober 2014

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en ledarskapskonferens i Stockholm på Folkets Hus i Solna. Deltagarna på 80 personer kom från medlemsföreningar över hela landet, från norr i Umeå till söder i Malmö. Syftet med konferensen var att stärka den demokratiska processen i föreningslivet samt standardisera föreningens arbetsrutiner genom att fortbilda föreningsledarna om ledarskapsteknik. Föreläsningen var uppdelad i två, där den ena delen handlade om hur en styrelse fungerar, gruppdynamiken, rättigheter och skyldigheter hos styrelsemedlemmarna och om den svenska modellens medlemsbegrepp och syn på demokrati. Den andra delen handlade om NBV som samarbetspartner, när de bildades och hur de samarbetar och samverkar med olika föreningar. Därefter höll förbundets kassör en kort presentation av bokföringslagen och påpekade i samband med detta om hur viktigt det är att varje förening håller god ordning på sina räkenskaper och ekonomi för att undvika problem.
Andra dagen fortsatte som planerat enligt agendan. Ordförandens roll i föreningen och vikten av att ordföranden i en förening skall vara en drivande och kunnig ledare som sätter föreningens mål i främsta ledet. Efter denna föreläsning så fick deltagarna en stund där de presenterade varje förenings aktiviteter och framtidsplaner. Därefter presenterade sekreteraren i sin tur dennes roll i förbundet samt uppmanade alla sekreterare från de olika föreningarna att följa regler och stadgar för att på så sätt kunna ha en välfungerande dokumentation. Utöver detta så bjöd Eritreanska Föreningen i Husby/Kista en grillkväll åt deltagarna. Detta var även ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre och umgås med nya människor som man inte hade träffat förut. Sist men inte minst så kan det nu konstateras att Riksförbundet nu har säkerställt att alla eritreanska föreningarna runt om i landet har möjlighet att följa den nya standardiseringen som förbundet kräver. ERIS-standarden är nu upprättad för att säkerställa den demokratiska processen i föreningslivet. Den här demokratiska processen är färskvara och måste hållas vid liv genom ständiga fortsättningskurser.
Eritreanska Riksförbundet I Sverige Media grupp

ኤርትራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብ ሽወደን ብዕለት 25-26 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዓቢ ዋዕላ ናይ ሓለፍቲ ማሕበራት ኣካይዱ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ 9 ከተማታት ዝመጹ ክሳብ 80 ዝኾኑ ወከልቲ 15 ማሕበራት ተረኺቦም ኔሮም። ዝተሳተፉ ማሕበራት ካብ ኡመዮ ፣ ሱንድስቫል፣ ካትሪነሆልም፣ፍሌን፣ኡፕሳላ፣ኤረብሩ፣ዮተቦሪ፣ማልሞ፣ምስ 7 ማሕበራት ካብ ከተማ ስቶክሆልም እዮም።
ዕላማ እዚ ዋዕላ ኣስተምህሮ ንኩሎም ሓለፍቲ ማሕበራት ብዛዕባ ምሕደራ ማሕበር ኣብ ሽወደንን ኣመጻጸኣ ኩለን ተፈላለያ ህዝባውያን ማሕበራት ብሓደ ቶማስ ኦሊ ዝተባህለ ኪኢላ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ቐጺሉ ሓላፊ NBV ስቶክሆልም ብዛዕባ NBVን ኣሰራርሑኡን ምስ ኣባላቱ ዝኾና ማሕበራት ብኸመይ ከምዝዋሳእ ዝገልጽ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቡ። ኣብ ርእሲኡ ኣክየድቲ ኣካል ኤርትራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብ ሽወደን በብወገኖም ዕማም ስርሖምን ዝገጥሞም ብደሆታትን ኣስፍሕ ኣቢሎም ገሊጾም። ተወሳኺ ካብ ኩሎም ኣካየድቲ ኣካል ማሕበራት ዝሕተት ጸብጻባት ይኹን ግቡኣት ብእዋኑ ከማልኡ ኣማሕጺኖም። እቶም ተሳተፍቲ*ውን ብወገኖም ነብሶምን ማሕበራቶምን ኣላልዮም፣ ክሳብ ሕጂ ዘካየድዎ ንጥፈታትን ኣብ ዝመጽእ ሒዞሞ ዘለዉ መደባት ሓጺር ጸብጻባት ኣቕሪቦም። ብኸምዚ ተሞኩሮታቶም ክለዋወጡ ዝሕግዞም ነኣሽቱ ዎርክሾፓት ኣክይዶም ኔሮም።
ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሁስቢ/ሽስታ ዘዳልዉልና ድራር ግሪል ምስጋናና ወስን የብሉን።

ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን