Ledarskapskonferens i Stockholm

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en ledarskapskonferens i Stockholm Egebygård. Deltagarna på 80 personer kom från medlemsföreningar över hela landet, från norr i Luleå till söder i Malmö.

Syftet med konferensen var att skandalisera förbundets verksamhet genom att ha standard sätt att dokumentera och driva medlemsföreningar arbetsrutin.

Konferensen började med gästföreläsaren Solomon Measho som föreläste om hur föreningarna kan stärka integrationsprocessen i samhället överlag och hur vi som föreningar kan nå dem beslutfattarna tjänstemän och politiker.  Föreläsningen handlade om hur föreningarna skall agera i integrationsprocessen, stärka sin identitet samtidigt kunna smälta in i samhället.

Sedan förbundets Ordförande, sekreterare och kassören redogjorde hur vi som föreningar kan ha ett standard sätt att föra sitt protokoll, kassa bokföring mm. .
Tyngdpunkten var hur man manifesterar sin roll som ordförande sekreterare och kassör genom att driva workshop som alla deltagarna fick praktisera hur verkligheten är och vilka uppmaningar och eventuella hinder kan uppstå.

Sedan deltagarna diskuterade hur våra värderingar kan ärvas av kommande generationer och vilka fokus vi bör ha i vår verksamhet för att främja föreningslivet och föreningslivs arv.

Andra dagen fortsatte som planerat enligt agendan. Dagen började med att deltagarna presentera deras gemensamma resultat från respektive workshops grupp. Den ena grupp presenterade Ordförandens roll i föreningen och vikten av att som ordförande i en förening vara en drivande kraft och vara en kunnig ledare som sätter föreningens mål i främsta led. Den andra gruppen presenterade sekreterarens roll i föreningen och vikten av att sekreterare följer regler och stadgar för att på så sätt kunna ha en välfungerande dokumentation. Den tredje gruppen diskuterade kassörens roll i föreningen, att se till att föreningen håller god ordning på sina räkenskaper och ekonomi för att undvika problem.

Där efter fick alla representanter från medlemsföreningar presentera varje förenings aktiviteter och framtidsplaner.

Utöver detta bjöd Eritreanska Föreningen Husby/Kista på god mat och på kaffe enligt traditionell ceremoni i samband med kultur aktiviteter på lördagskvällen. Alla deltagarna fick under kvällen tillfälle att lära känna varandra bättre och umgås med nya människor som man inte hade träffat förut.

Sist men inte minst så kan det konstateras att Riksförbundet nu har säkerställt att alla eritreanska föreningarna runt om i landet har möjlighet att följa den nya standardiseringen som förbundet kräver.

ERIS-standarden är nu upprättad för att säkerställa den demokratiska processen i föreningslivet. Den demokratiska processen är en färskvara och måste hållas vid liv genom ständiga fortsättningskurser.

[envira-gallery id=”2091″]