Konferens i Gävle

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en konferens i Gävle den 07:e september 2019 i Andersberg Vinddraget 22. Deltagarna på 72 personer kom från medlemsföreningar i Sundsvall, Hudiksvall, Upplands-Bro, Solna och Husby Kista.
Syftet med konferensen var att stärka och öka medvetenheten i föreningslivet genom att utvärdera varje individs ansvarsroll och skyldighet i respektive förening. Tyngdpunkten låg på vad jag som individ kan bidra med för att på bästa sätt göra föreningen till det som jag vill att den skall vara och hur den skall verka.

Vi hade också föreläsning om hälsa. Fysiska ktivitet och matvanor. Deltagarna fick höra vikten med fysisk aktivitet och påverkan på hälsan samt betydelsen om vad man äter och resultaten. Man blir vad man äter. Deltagarna fick höra också om vad studieförbundet är och dess syfte samt hur vi som verkar i föreningar kan utveckla oss som föreningsmedlemmar.

Eritreanska föreningen i Gävle bjöd på väldigt god mat och var mycket trevliga värdar och samtliga gäster var tacksamma för den stora gästvänligheten.

Efter konferensen hade Eritreanska föreningen i Gävle anordnat en kvällsaktivitet med god mat och dans.

Styrelsen


ዋዕላ .. ኣብ ማአከል ሽወደን የቭለ

ኤ.ማ.ሽ. ዕዉት ዋዕላ ኣብ ከተማ የቭለ ብዕለት 07-09-2019 ኣካይዱ:: ተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ሱንድስቫል ሁዲክስፋል ኡፕሳላ ሶልና ኡፕላንድስብሮ/የርፈላሁስ/ ሺስታ ኣባላት ማሕበረኮማት ዝመጹ እዮም::

ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ድማ ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ጥቕሙን፣ ኣነ ከም ውልቂ እንታይ ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎኒ፣ እቲ ኣነ ዝሳተፎ ማሕበር ከምቲ ዝደልዮንዝምነዮን ክኾነለይ እጃመይ አንታይ እዩ ዝብል መረዳእታ ምዕባይ እዩ:: 

ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቃቓስን ኣመጋግባናን ኣብ ጥዕናን ዘለዎ ተራን ከመይ ጌርና ጥዕናና ንሕሉን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ቀሪቡ ከምኡ አውን ብዝዕባNBV, Folkbildning ኣመሰረታትኡን ብኸመይ ምስ ማሕበራት ከምዝሰርሕን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ::

ኤርትራዊ ማሕበረኮም የቭለ)  ድም ምስቲ ምሉእ ዘይጉዱል ትሕዝቶምን ፍሕሹው ገጾምን ጽቡቕ ኣቀባብላን ኣኤንግዶን ገይሮም ኣጋይሾም ተቐቢሎም ድሕሪዋዕላ እውን መግብን ባህላዊ ሙዚቅን ብምድላው ዘይርሳዕ ጦብላሕታ ዘይትረፈ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣዳልዮም፥፥

ሽማግለ ኤ.ማ.ሽ.

[envira-gallery id=”3127″]