Ledarskapsutbildning i Sundsvall 10-11 september 2016

Bilder från ledarskapskonferens i Sundsval
20Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en ledarskapskonferens i Sundsvall på Pipeline Sundsvall. Deltagarna på 74 personer kom från medlemsföreningar över hela landet, från norr i Umeå till söder i Malmö.

Syftet med konferensen var att stärka integrationsprocessen, stärka sin identitet samt standardisera föreningens arbetsrutiner genom att fortbilda föreningsledarna med ledarskaps teknik. Föreläsningen var uppdelad i två delar, där den ena delen handlade om hur föreningarna skall agera i integrationsprocessen i arbetsmarknad medan man bibehåller sin identitet. Den andra delen handlar om hur föreningens styrelse fungerar, gruppdynamiken, rättigheter och skyldigheter hos styrelsemedlemmarna och om den svenska modellens medlemsbegrepp och syn på demokrati.

Första delen började med gästföreläsaren Berivan Mohammed som föreläste om integration i arbetsmarknad. Berivan arbetar på ett utbildningsföretag som fokuserar på att få personer med invandrar bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Deltagarna fick höra om framgångssagor och man lyfte upp vikten av att komma in på arbetsmarknaden som ett bra medel för integration i ”det nya samhället”. Berivan berättade om det allt större intresset hos arbetsgivare att anställa invandrare i ett allt mer globaliserat tänk med kunder som talar olika språk. Det ökade förtroendet för invandrare och deras kapacitet diskuterades. Man diskuterade även vikten av självhjälp och hur viktigt det är att invandrare som har bott i Sverige länge och etablerat sig i ”det nya samhället” agerar förebilder för de nyanlända. Därefter höll förbundets kassör en kort presentation om kultur och kultur arvets betydelse
Tyngdpunkten var hur man manifesterar sin kultur samt de olika delarna i en grupps kultur. Sedan deltagarna diskuterade hur våra värderingar kan ärvas av kommande generationer och vilka fokus vi bör ha i vår verksamhet för att främja kultur och kultur arv.  Förbundets sekreterare presenterade även förbundets fondprogram till deltagarna.

Andra dagen fortsatte som planerat enligt agendan. Förbundets sekreterare höll en kort presentation om styrelsens roll och deltagarna delades upp i tre diskussionsgrupper. Den ena grupp diskuterades Ordförandens roll i föreningen och vikten av att som ordförande i en förening vara en drivande kraft och vara en kunnig ledare som sätter föreningens mål i främsta led. Den andra gruppen diskuterades sekreterarens roll i föreningen och vikten av att sekreterare följer regler och stadgar för att på så sätt kunna ha en välfungerande dokumentation. Den tredje gruppen diskuterade kassörens roll i föreningen, att se till att föreningen håller god ordning på sina räkenskaper och ekonomi för att undvika problem. Efter denna diskussion fick deltagarna presentera deras gemensamma resultat från respektive grupp.

Där efter höll förbundets ordförande en presentation där han lyfte upp att alla är olika men lika i föreningslivet och att vi skall se till att alla är med trots olikheten. Sedan fick alla representanter från föreningarna presentera varje förenings aktiviteter och framtidsplaner.

Utöver detta bjöd Eritreanska Föreningen Sundsvall på god mat och på kaffe enligt traditionell ceremoni i samband med kultur aktiviteter på lördagskvällen. Alla deltagarna fick under kvällen tillfälle att lära känna varandra bättre och umgås med nya människor som man inte hade träffat förut.

Sist men inte minst så kan det konstateras att Riksförbundet nu har säkerställt att alla eritreanska föreningarna runt om i landet har möjlighet att följa den nya standardiseringen som förbundet kräver.

ERIS-standarden är nu upprättad för att säkerställa den demokratiska processen i föreningslivet. Den demokratiska processen är en färskvara och måste hållas vid liv genom ständiga fortsättningskurser.

Eritreanska Riksförbundet