Fond försäkring

Vi vill påminna er att det är dags att betala medlems avgift för 2019. Medlemsavgift ska betalas årligen senaste innan mars månaden slut. Medlem avgiften ska betalas till ERFIS gemensam fond försäkring.

PLUS GIRO: 91 05 23-0

Med vänlig hälsning Styrelse