Eritreanska Riksförbundet håller på att jobba för att säkerställa alla medlemmarnas hälsa

Eritreanska Riksförbundet håller på att jobba för att säkerställa att alla medlemmar får aktuell information rörande coronaviruset Covid-19 och hur man kan förhindra spridningen och särskilt hjälpa de som hör till riskgruppen med äldre personer samt hur man på bästa sätt ger rådgivning om att skydda sig samtidigt som man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Styrelsen har löpande telefonmöten samt ett ordförandemöte för de 33 medlemsföreningarna.

Under gårdagens torsdag den 26 mars ordförandemöte fastställdes följande punkter:

Att varje respektive förening skall säkerställa att alla medlemmar hela tiden får löpande information så fort något nytt har hänt.

Att varje förening skall utsträcka sitt kontaktnät och kartlägga alla eritreaner med omnejd där hjälp sedan kan ges till alla som behöver.

Att löpande rapportera om framgångar och eventuella hinder på vår väg mot säkerheten.

Att ha möte minst två gånger i veckan

Vår enhet är vår makt!

Styrelsen

ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ድሕነት ኣባላቱን ኩሎም ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንምርግጋጽ ብቐጻሊ ይሰርሕ ኣሎ:: ብቐዳምነት እቶም ነዚ ተላባዒ ኮሮና ቫይረስ (Covid-19) ግዳያት ክኾኑ ዝኽእሉን ኣረጋውያንን እኹል ሓበሬታ ከምዝበጽሖምን ዘድልዮም ሓገዝ ዝረኽቡሉ ሜላ ንምውጻእን፣ ከምኡ እውን ምሕጽንታ Folkhäsomyndigheten ምርኩስ ብምግባር ንነብሶም ብኸመይ ይከላኸሉን፣ እዚ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ (Covid-19) ንምዕጋቱን፣ ሽማግለ ጽዑቕ ናይ ተለፎን ኣኼባን ከምኡ እውን ምስ ኩሎም ኣቦ/ኣደ መናብራት ናይ ኣባላት ማሕበር የካይድ ኣሎ:: ኣብ ናይ ትማሊ ሓሙስ ዕለት 26/03 ዝተካየደ ናይ ኣቦ/ኣደ መናብራት ኣኼባ እዚ ዝስዕብ ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ::

ኩሎም ኣባላት ነፍሲ ወከፍ ማሕበር እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ (covid-19) ከምዝበጽሖም ምርጋጽ::

ኩለን ማሕበራት ኣብ ከተምኤን ዘለዉ ኤርትራውያን ቀልጢፈን ከለልያን ብቐሊሉ ክረኽብኦም ዝኽእላሉ መሳርሒ ከዳልዋ::
ማሕበራት ዝሓፍስኦ ዓወታት ይኹን ዘጋጠመን ጸገማት ብቐጻሊ ክሕብራ::
እንተወሓደ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ናይ ተለፎን ኣኼባ ክካየድ::

ሓድነትና ሓይልና እዩ!

ሽማግለ