Erfis Lund konferens

Bildspel från Lund konferensen 

Bilder från Lunds konferensen

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en konferens i Lund den 19:e oktober 2019 i Magistratsvägen 43. Deltagarna på 51 personer kom från medlemsföreningar i Lund, Älmhult, Nybro, Göteborg, Skara och Malmö.
Syftet med konferensen var att stärka och öka medvetenheten i föreningslivet genom att utvärdera varje individs ansvarsroll och skyldighet i respektive förening. Tyngdpunkten låg på vad jag som individ kan bidra med för att på bästa sätt göra föreningen till det som jag vill att den skall vara och hur den skall verka.

Dr. Yemane Mesghenna föreläste om vikten med föreningslivet och dess syfte. Deltagarna fick höra också om vad studieförbundet är och dess syfte samt hur vi som verkar i föreningar kan utveckla oss som föreningsmedlemmar.

Eritreanska föreningen i Lund bjöd på väldigt god mat och var mycket trevliga värdar och samtliga gäster var tacksamma för den stora gästvänligheten.

Efter konferensen hade Eritreanska föreningen i Lund anordnat en kvällsaktivitet med god mat och dans. Styrelsen


ዋዕላ ... ኣብ ማአከል ሽወደን ሉንድ

ኤ.ማ.ሽ. ዕዉት ዋዕላ ኣብ ከተማ ሉንድ ብዕለት 19-10-2019 ኣካይዱ:: ተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ሉንድ ኤልምሁልት ንይብሮ የተቦሪ ስካራን ማልመን ኣባላት ማሕበረኮማት ዝመጹ እዮም::

ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ድማ ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ጥቕሙን፣ ኣነ ከም ውልቂ እንታይ ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎኒ፣ እቲ ኣነ ዝሳተፎ ማሕበር ከምቲ ዝደልዮን ዝምነዮን ክኾነለይ እጃመይ አንታይ እዩ ዝብል መረዳእታ ምዕባይ እዩ::

ብተወሳኺ እውን ውዳበን ንሕና ከም ኣባላት ተራናን ግዴታትናን ብዶክተር የማነ ምስግና ሃብታም መግለጺ ቀሪቡ ከምኡ አውን ብዝዕባ NBV, Folkbildning ኣመሰረታትኡን ብኸመይ ምስ ማሕበራት ከምዝሰርሕን መብርሂ ተዋሂቡ::

ኤርትራዊ ማሕበረኮም ሉንድ ድማ ምስቲ ምሉእ ዘይጉዱል ትሕዝቶምን ፍሕሹው ገጾምን ጽቡቕ ኣቀባብላን ኣኤንግዶን ገይሮም ኣጋይሾም ተቐቢሎም ድሕሪ ዋዕላ እውን መግብን ባህላዊ ሙዚቅን ብምድላው ዘይርሳዕ ጦብላሕታ ዘትረፈ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣዳልዮም፥፥

ሽማግለ ኤ.ማ.ሽ.