Norrlandskonferens


Bilder

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en konferens i Skellefteå den 29:e juni 2019 på Norrhammarskolan. Deltagarna på 74 personer kom från medlemsföreningar i Umeå, Skellefteå, Luleå, Robertsfors och Örnsköldsvik.
Syftet med konferensen var att stärka och öka medvetenheten i föreningslivet genom att utvärdera varje individs ansvarsroll och skyldighet i respektive förening. Tyngdpunkten låg på vad jag som individ kan bidra med för att på bästa sätt göra föreningen till det som jag vill att den skall vara och hur den skall verka.

Vi hade också en gästföreläsare från NBV. Deltagarna fick höra om vad studieförbundet är och dess syfte samt hur vi som verkar i föreningar kan utveckla oss som föreningsmedlemmar.

Eritreanska föreningen i Skellefteå bjöd på väldigt god mat och var mycket trevliga värdar och samtliga gäster var tacksamma för den stora gästvänligheten.

Efter konferensen hade Eritreanska föreningen i Skellefteå anordnat en kvällsaktivitet med god mat och dans.

Styrelsen


ዋዕላ ኤ.ማ.ሽ. ኣብ ሰሜን ሽወደን ሸለፍትዮ

ኤ.ማ.ሽ. ዕዉት ዋዕላ ኣብ ሰሜን ሽወደን ከተማ ሸለፍትዮ ብዕለት 29-06-2019 ኣካይዱ:: ተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ኡመዮ፣ ሉልዮ፣ ሮበርትፎሽ፣ ዮቪክን ሸለፍትዮን ኣባላት ማሕበረኮማት ዝመጹ እዮም::

ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ድማ ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ጥቕሙን፣ ኣነ ከም ውልቂ እንታይ ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎኒ፣ እቲ ኣነ ዝሳተፎ ማሕበር ከምቲ ዝደልዮን ዝምነዮን ክኾነለይ እጃመይ አንታይ እዩ ዝብል መረዳእታ ምዕባይ እዩ::

ብተወሳኺ እውን ዕዱም ጋሻ ካብ NBV ብዝዕባ Folkbildning ኣመሰረታትኡን ብኸመይ ምስ ማሕበራት ከምዝሰርሕን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ::

ኤርትራዊ ማሕበረኮም ሸለፍተዮ (Eri United) ድም ምስቲ ምሉእ ዘይጉዱል ትሕዝቶምን ፍሕሹው ገጾምን ጽቡቕ ኣቀባብላን ኣኤንግዶን ገይሮም ኣጋይሾም ተቐቢሎም ድሕሪ ዋዕላ እውን መግብን ባህላዊ ሙዚቅን ብምድላው ዘይርሳዕ ጦብላሕታ ዘይትረፈ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣዳልዮም፥፥

ሽማግለ ኤ.ማ.ሽ.