konferens i Motala

Bildspel Motala konferens

Bilder från Motalas konferens

Eritreanska Riksförbundet i Sverige höll en konferens i Motala den 28:e september 2019 i Poppelgatan 6. Deltagarna på 63 personer kom från medlemsföreningar i Motala, Flen, Norrköping, Katrineholm, Örebro, Sydvästra Stockholm, Södra Stockholm.
Syftet med konferensen var att stärka och öka medvetenheten i föreningslivet genom att utvärdera varje individs ansvarsroll och skyldighet i respektive förening. Tyngdpunkten låg på vad jag som individ kan bidra med för att på bästa sätt göra föreningen till det som jag vill att den skall vara och hur den skall verka.

Vi hade också föreläsning om hälsa. Fysisk aktivitet och matvanor. Deltagarna fick höra vikten med fysisk aktivitet och påverkan på hälsan samt betydelsen om vad man äter och resultaten. Man blir vad man äter. Deltagarna fick höra också om vad studieförbundet är och dess syfte samt hur vi som verkar i föreningar kan utveckla oss som föreningsmedlemmar.

Eritreanska föreningen i Motala bjöd på väldigt god mat och var mycket trevliga värdar och samtliga gäster var tacksamma för den stora gästvänligheten.

Efter konferensen hade Eritreanska föreningen i Motala anordnat en kvällsaktivitet med god mat och dans. Styrelsen


ዋዕላ ... ማአከል ሽወደን ሙታላ

ኤ.ማ.ሽ. ዕዉት ዋዕላ ኣብ ከተማ ሙታላ ብዕለት 28-09-2019 ኣካይዱ:: ተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ሙታላ ፍለን ኖርሾፒንግ ካትሪነሆልም ኤረብሩ ደቡባዊ ምዕራብ ስቶክሆልምን ደቡብ ስቶክሆልምን ኣባላት ማሕበረኮማት ዝመጹ እዮም::

ዕላማ ናይዚ ዋዕላ ድማ ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ጥቕሙን፣ ኣነ ከም ውልቂ እንታይ ሓላፍነትን ግዴታን ኣሎኒ፣ እቲ ኣነ ዝሳተፎ ማሕበር ከምቲ ዝደልዮን ዝምነዮን ክኾነለይ እጃመይ አንታይ እዩ ዝብል መረዳእታ ምዕባይ እዩ::

ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ኣካላዊ ምንቃቓስን ኣመጋግባናን ኣብ ጥዕናን ዘለዎ ተራን ከመይ ጌርና ጥዕናና ንሕሉን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ቀሪቡ ከምኡ አውን ብዝዕባ NBV, Folkbildning ኣመሰረታትኡን ብኸመይ ምስ ማሕበራት ከምዝሰርሕን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ::

ኤርትራዊ ማሕበረኮም ሙታላ ድም ምስቲ ምሉእ ዘይጉዱል ትሕዝቶምን ፍሕሹው ገጾምን ጽቡቕ ኣቀባብላን ኣኤንግዶን ገይሮም ኣጋይሾም ተቐቢሎም ድሕሪ ዋዕላ እውን መግብን ባህላዊ ሙዚቅን ብምድላው ዘይርሳዕ ጦብላሕታ ዘይትረፈ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣዳልዮም፥፥

ሽማግለ ኤ.ማ.ሽ.