Kampen mot Coronavirus-pandemi fortsätter.

Kampen mot Coronavirus-pandemi fortsätter.


Eritreanska Riksförbundet har anordnat online seminarium den
2020-05-10 för att öka medvetenheten bland svensk-eritreaner. Seminarium är fylld av sakkunniga läkare, sjukvårdspersonal, reflektion från familj
medlemmars som förlorade sina nära och kära på grund av koronavirus
mm.


መኸተና ኣንጻር ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ!

ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ንቕሓት ኤርትራውያን ኣሓይልካ ነዚ ታላባዲ ሕማም ቫይረስ
ንምብዳህ ዝዓለመ ሰሚናር ንጽባሕ ሰንበት 10-05-2020 ኣድልዩ ኣሎ:: ትሕዝቶ እዚ ሰሚናር
በዚ ሞያ ፈላጣት ዝኾኑ ሓኻይምን ግዳይ ናይዚ ሕማም ዝኾኑ ቤተሰባት ምኽሮም ዝልግስሉ እዩ::