Eritreanska föreningen i Solna valkampanj

Eritreanska föreningen i Solna är i full fart med en valkampanj under temat
“Jag röstar för demokrati, I vote for democracy”
och detta har mycket stor betydelse för många ungdomars framtid.
I lördags var föreningen superaktiv och spelade en viktig roll då man med ungdomarna i
fokus pushade för engagemang som leder till
bestående förändringar med det grundläggande budskapet att alla ser till att rösta.
Hagalundsdagen blev en mångkulturell dag med hjälp av eritreanskt kaffe och musik.
Föreningen är mycket tacksam mot ungdomarna
för deras engagemang och medvetenhet av demokratin vilket de visade när de i en
resolut uppslutning tog mogna beslut rörande deras
egen framtid och grundläggande rättigheter.
Man kunde även se hur detta lade grunden till en genuin stolthet för sin person och sitt
ursprung, som i förlängningen skapar en
mentalitet som aldrig kommer att acceptera att bli trampad på eller förminskad av
andra partier som är på plats och inte gillar det de ser.
Våra ungdomar förstår att detta är en framgångsnyckel.
ኤርትራዊ ማሕበረኮም ሶልና ንሃገራዊ ምርጫ ሃገር ሽወደን ብምሉአ ሓይሉ ይሰርሕ ኣሎ። ኩሎም
ኤርትራውያን-ሽወደናውያን ተቅሀማጦ ሶልና ምሉአ መሰሎም ተጠቂሞም
ዝመርሕዎም ፖለቲካውያን ኣብ ዝነብሩሉ ኮሙንን ብሃገር ደረጃን ንኸድምጹ ዕቱብ ጎስጋስ የካይድ ኣሎ።
ኣብዚ ዓመታዊ ዝበዓል ሃጋሉንድስ መዓልቲ ምስ ኩሎም ውዳቤታት ወጺኦም ነቲ መዓልቲ ፍሉይ መልክዕ
ኣልቢሶምዎ ውዒሎም። እቲ ቀንዲ ዘሔጉስን ዘሔብንን ድማ መንእሰያትና
ኤርትራዊ መለለይኦም ልብሲ ለቢሶም ነቶም እናትይ ክገብሩ መጺኦም ዝበሉ መኪቶም ቦትኦምን መሰሎምን
ግቡኦምን ምኻኑ ብዓወትን ኩርዓትን መጻኢ ዕድሎም ባዕሎም
ከምዝውኑ ኣርእዮምን ማንም ሰብ ኣብ ልዕሊኦም ሸይሸይ ከብል ከምዘየፍቅዱ ብግብሪ ኣመስኪሮም። ኣገናዕ!!!