Viktig Information till alla ERFIS medlemsföreningar!


Anmälan till ERFIS årsmöte 2018
Viktig Information till alla ERFIS medlemsföreningar. Det är dags att anmäla årsmötes
representanter enligt riksförbundet stadgar. Anmälan gäller senaste den 10 mars 2018.
Anmälan skickas skriftlig till sekreterare via SMS eller mail.
ERFIS styrelsen uppmanar alla årsmötesdeltagarna att köpa deras rese biljetter i god tid ,För
att undvika dyra resekostnader och glöm ej att spara original rese biljetten.
OBS!.
Glöm inte att skicka följande dokumentet.
1. ERFIS Medlem register.
2. Föreningen stadgar.
3. Justerat årsmötesprotokoll.
4. Styrelses förtäckning.
5. Verksamheters berättelse.
6. Medlemslista.
ኣገዳሲ ሓበሬታ! ።
ናብ ኩለን ኣባላት ማሕበራት ኤማሽ፡ጉባኤ ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን ን 24 መጋቢት 2018 ክግበር ምዃኑ
ኣቐድም ኣቢሉ ተሓቢሩ ነይሩ፡ እተን ክሳብ ሕጂ ወከልትኽን ዘየመልከትክን ዘለኽን ኣባላት ማሕበራት እንተደንጎኽን
ክሳብ 10 መጋቢት 2018 ብጽሑፍ ናብ ጸሓፊ ማሕበር ብመንገዲ SMS ወይ mail ከተመልክታ ንሕብር ።
ኩልኹም ተሳተፍቲ ጉባኤ 2018 ብባቡር ወይ ነፋሪ ትጓዓዙ፡ካብ ዘይተደልየ ክብሪ ዋጋታት ንምድሓን ብእዋኑ
ባዕልኹም ትኼት ቁረጹ፡ ኦርጊናል ቅብሊ ተጠንቒቕኩም ሓዝዎ ።
Mötes plats i Stockholm
Adress Husby träff i Husby Centrum
Transport Tunnelbana mot Akalla.
Datum 24-03-2018
Tid KL 10:00 till 18:00
ብደሓን ምጹ ሽማግለ ማሕበር።