Fond försäkring

Hej Kära ERFIS fondförsäkrings medlemmar.
Vi vill påminna er att det är dags att betalamedlems avgift för 2019.
Medlemsavgift ska betalas årligen senaste innan mars månaden slut.
Medlem avgiften ska betalas på
PLUS GIRO 910523-0.
ERFIS gemensam fond försäkring
.

Med vänlig hälsning Styrelse