Kort Rapport om 2023 Årmöte

Erfis har nyligen, den 25:e mars 2023, haft sitt årsmöte. Årsmötet ägde rum i Sollentuna
med en känsla av trötthet efter alla de uppförsbackar som förbundet haft under de senaste
fem månaderna.
Trots detta så har förbundet lyckats hålla ihop medlemsföreningarna i allmänhet samt
säkerställandet av den demokratiska andan.
Genom att engagera sig i motarbetandet av odemokratiska tendenser så har demokratin
återigen segrat, vilket bekräftas av vårt genomförda och lyckade årsmöte.
Vi vill med detta tacka alla medlemsföreningar samt alla de deltagare som hjälpte till med
de praktiska uppgifterna som därmed gjorde årsmötet möjligt att genomföra.

2023 Årsmöte