Kampen mot Covid-19 fortsätter

Kampen mot coronaviruset fortsätter

Vi har nu haft coronaviruset Covid 19 bland oss så pass länge att vi nu måste inse att viruset inte kommer att dra härifrån som något uttömt åskväder. Vi måste vara starka och disciplinerade vad gäller handhygien och avståndet till andra personer samtidigt som vi måste härda ut sorgen när en del av våra nära och kära måste lämna oss för alltid. I detta läge vill vi alla visa vår respekt med ett sista farväl men nu låter sig detta inte göras. För att besegra den osynliga fienden som attackerar hela vårt samhälle så måste vi hitta alternativa lösningar när något måste göras i större grupper, som begravningsceremonier.

För att på ett säkert sätt kunna visa sin respekt för den avlidne och dela sorgen med de anhöriga så erbjuder nu Erfis att sända begravningsceremonier live via Erfis:s hemsida och Erfis:s facebooksida, allt för att minimera större folksamlingar som vi just nu måste undvika till varje pris. Man kan då på detta sätt deltaga i ceremonin och trösta familjen digitalt.


መኸተና ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ Covid-19 ቀጻሊ አዩ!

 ኩላትና ከምንዝዕዘቦ ዘሎና እዚ ሓደገኛ ዘይረኤ ሕማም ብቐረባ ንዓና ኤርትራውያን ከጥቅዓና ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ’ውን ከምህቦብላ ንፋስ ሓንሳብ ረቢሹና ዝሓልፍ ኣይኮነን። ስለዝኾነ ድማ ጥንቃቐና ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝበለጸ ከነሐይሎ ኣሎና። ኢድናኣጸቢቕና ምሕጻብ፣ ካብ ሰባት ክልተ ሜትሮ ምርሓቕ፣ ብጠቕላላ ምትእኽኻብ ነወግድ። ከምኡ’ውን ኣብ ግዜ ሞት እቶምእነፍቅሮም ፈተውትና ክፍለዩና ከለዉ ክንብርትዕን ክንጸንዕን ይግብኣና።

ብመሰረት እቲ ክቡር ባህልና ከም ስነስርዓት ቀብሪ ዝኣመሰለ ብብዝሒ ተኣኪብና ሓዘና ንገልጸሉን ንጸናንዓሉን ዝነበርና ኣማራጺመገዲ ክንረኽበሉ ናይ ግድን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን (ኤ.ማ.ሽ.) ስነስርዓት ቀብርና ንህይወትናን ቤተሰብናን ሕብረተሰብናን ኣደዳ እዚ ሕማቕ ሕማም መታን ከይንኸውን ስነስርዓት ቀብሪ ብዲጂታል ኩላትና ኣብ ገገዛና ኴና ስነስርዓት ቀብሪ ንከታተለሉን ሓዘንተኛታት ነጸናንዓሉን ብቐጥታ ስነስርዓት ቀብሪ ብመርበብ ሓበሬታ ናይ ኤ.ማ.ሽ. ከምኡ’ውን Erfis Facebook ክስደድ ኣዳልዩ ኣሎ። ኣብ ዝስደድ ፈነወ ብምስታፍ መልእኽቲ ብምጽሓፍ ንሓዘንተኛታት ከነጸናንዕ ንኽእል።