Föreningsledarutbildning

Eritreanska Riksförbundet I Sverige (ERIS), har anordnat en utbildningshelg den

05-06/2015 i Örebro.

Utbildningen heter Föreningsteknik och erbjuds till alla styrelsemedlemmar i respektive medlemsförening av ERIS. Syftet med utbildningen är att stärka den demokratiska processen i föreningslivet samt standardisera föreningens arbetsrutiner.