Coronavirus-pandemi.

Eritreanska Riksförbundet i Sverige agerar för att begränsa effekterna av coronavirus-pandemi

Coronavirus-pandemin visar inga tecken på avmattning just nu och dess effekter på världen omkring oss och på vår verksamhet bara växer. Därför offentliggör Eritreanska Riksförbundet i Sverige en rad insatser som ska skydda vår hälsa, våra aktiviteter och begränsa påverkan på vårt förbund. 

 Vårt fokus ligger hela tiden på medlemmarnas välmående och på att begränsa spridning av viruset. Så för att få ner hälsoriskerna och mildra påverkan på vårt förbunds verksamhet har styrelsen i samråd med medlemsföreningar beslutat följande.

  • Styrelsen beslutade att ställa in och skjuta årsmöte på framtiden som en försiktighetsåtgärd på grund av coronaviruset. 
  • Att ta extra försiktighetsåtgärder kring våra samlingar och möte, att undvika folksamling så gott det bara går enligt de officiella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
  • Att alla medlemsföreningar följer alla relevanta riktlinjer på lokala platserna när det gäller hälsa och säkerhet och följa lokala bestämmelser och vidta åtgärder i enighet därmed. 

Vi från Eritreanska Riksförbundet i Sverige har full förståelse för att det här är en osäker tid. Vi kommer att göra allt vi kan för att begränsa påverkan i vårt samhälle från den här pandemin. Nu är tiden att ställa upp för varandra samt tar hand om oss och varandra. 

Styrelsen

መግለጺ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን!

ንሕና ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ሽወደን እዚ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ብቀረባ ንከታተሎ ኣሎና::

ጥዕናን ድሕነትን ኣባላትና ብቐዳምነት ስለ ንሰርዖ ከምኡ’ውን ብርቱዕ ሻቕሎት ከም ዘሎ ስለዝተረድኣና  እዚ ዝስዕብ ውሳነ ከምዝወሰድና ንገልጽ::

  • ብምኽንያት ላብዕ ኮሮና ቫይረስ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ዓመታዊ ጉባኤ ተመሓላሊፉ::
  • ብዝተኽእለ መጠን ኣኼባታትናን ምትእኽኻባትናን ነቋርጾ፣ ናይ ግድን ምስኸውን ድማ ብብርቱዕ ጥንቃቐ ክካየድ ኣለዎ::
  • ከምኡ’ውን ኩለን ኣባላት ማሕበራትና ንድሕነት ኣባላተን ኣኣብ ቦትአን ዘሎ ኩነታትን ብደቂቕ እናተኸታተላ ዝተወስደ ውሳነ ከተግብራን ከምኡእውን ናይ Folkhäsomyndigheten ምሕጽንታ ናብ ኣባላተን ከምዝበጽሕ ክሰርሓ::