ERIS

Eritreanksa festivalen i Stockholm 2012

Eritreanska Riksförbundet är ett paraply förbund till ett flertal Eritreanska föreningar runt om Sverige. Eritreanska Riksförbundet utarbetar riktlinjer, mobiliserar, samordnar och förenklar samarbete mellan medlemsorganisationer. Huvud syftet med förbundet är att jobba för integration och samverkan så väl internt mellan medlemföreningar och mot det stora samhället i stort