En kontakttolkutbildning

Låt alla föreningar hjälpas åt att sprida denna information!  

Vi från Eritreanska Riksförbundet i Sverige uppmuntrar att så många som möjligt söker till  Yrkeshögskola för att bli utbildad tolk, eftersom det råder stor brist på utbildade tolkar  framförallt i tigringa och arbetsmarknaden ser god ut i detta språk. Tolkar som inte har  utbildning anlitas fortfarande i hög utsträckning vilket kan äventyra rättssäkerheten. Låt oss  höja statusen på tolkyrket och professionalisera yrkesrollen för att inte äventyra eritreanernas  rättssäkerheten.  

Styrelsen  

ኩለን ማሕበረኮማት ናይ ምትርጓም ስራሕ ብክኢላታት ከምዝውነን ንምግባር እዚ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ  ንክትሓባበራ ንላቦ::  

 ንሕና ከም ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ሽወደን ናይ ምትርጓም ስራሕ ብኽኢላታት ክበሓት ነበራትዕ። ሕጽረት  ክኢላታት ኣተርጎምቲ ብፍላይ ናይ ቛንቛ ትግርኛን ብምዝማድ ጠለብ ናይ ኣተርጎምቲ ቋንቋ ትርግርኛ ብጥዕሚ  ይዓቢ ኣሎ:: ብምኽንያት ሕጽረት ክኢላ ኣተርጎምቲ ተገልገልቲ ዘተኣማምን ኣገልግሎት ይርኽቡ የለዉን:: እዚ ድማ  ንድሕነት ዜጋታትና ኣብ ሓደጋ ከእቱ ስለ ዝኽእል፣ ማሕበረኮማትና ነዚ ክኢላ ኣተርጎምቲ ንምፍራይ ዝጠቅም  ትምህርቲ ተዳልዩ ዘሎ ብብዝሒ ተሳተፍቲ መታን ክርከቡ እዚ ናይ ትምህርቲ ምምልካት ሓበሬታ ናብ ብዙሓት  ንኽበጽሕ እጃመን ከበርክታ ንላቦ::

ሽማግለ!