Coronavirus

Kära alla, 

Som ni alla vet påverkar coronavirus världen på många sätt för tillfället. Detta är en mycket komplex situation som förändras från dag till dag. Vi från Eritreanska Riksförbundet i Sverige är medvetna om den fortsatta spridningen och vi förstår att vissa kan ha oro över vad som ligger framöver. 

Vårt första fokus är hälsan och välfärden för alla våra medlemmar. Så för att hålla våra människor friska, tar vi extra försiktighetsåtgärder kring våra samlingar och möte samt begränsa vår aktivitet enligt den officiella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Att alla medlemsföreningar följer alla relevanta riktlinjer på lokala platserna när det gäller hälsa och säkerhet och rekommenderar att följa lokala bestämmelser och vidta åtgärder i enlighet därmed. 

Mer generellt övervakar vi ständigt den bredare situationen för coronavirus och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som anses vara försiktiga av de berörda experterna. Vi har löpande informationsflöde bland styrelsemedlemmar för att utvärdera situationen och ge råd om nästa steg. Slutligen vill vi understryka vikten av att följa Folkhälsomyndigheten rekommendation några gånger om dagen för uppdateringar åtminstone dagligen, gör det till en ny vana. 

Återigen förstår vi att det är osäkra tider och att många kan vara oroliga och bekymrade. Men vi måste göra allt vi kan för att göra allt vi kan för att begränsa effekterna av virusutbrottet så mycket som möjligt och hålla oss informerad. Så ta hand om dig själv och varandra. 

Styrelse!
Eritreanska Riksförbundet i Sverige! 


ዝኸበርኩም ኤርትራውያን! 

ኩላትና ከምንፈልጦ ኮሮና ዝተባህለ ቫይረስ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንምሉእ ዓለም ዝተንከፈ ዝተሓላለኸ ሓደገኛ ሕማም እዩ:: ንሕና ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ሽወደን እዚ ኣብ ምሉእ ዓለም ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ብቀረባ ንከታተሎ ኣሎና:: ጥዕናን ድሕነትን ኣባላትና ብቐዳምነት ስለ ንሰርዖ ከምኡ’ውን ብርቱዕ ሻቕሎት ከም ዘሎ ይርድኣና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኩላትና ካብዚ ተላባዒ ሕማም መታን ክንድሕ ምንቅስቓሳትና ልዑል ጥንቃቐ ዝመልኦ ኮይኑ ኣኼባታትና ይኹን ርክባትና ኣብ ምሕጽንታ Folkhäsomyndigheten ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ:: 

ከምኡ’ውን ኩለን ኣባላት ማሕበራትና ንድሕነት ኣባላተን ኣኣብ ቦትአን ዘሎ ኩነታትን ብደቂቕ እናተኸታተላ ናይ Folkhäsomyndigheten ምሕጽንታ ናብ ኣባላተን ከምዝበጽሕ ብኹሉ ዘለወን ተኽእሎታት ክሰርሓ ነተባብዐን:: እዚ ዘለናዮ እዋን ብዘይ መጠን ዘይርጉእ ኩነታት ስለ ዝኾነ ከም ልምዲ ወሲድና እንተ ወሓደ ሓንሳብ ኣብ መዓልቲ ምሕጸና Folkhäsomyndigheten ተኸታቲልና ነዚ ላብዕ ንምግታእ እጃምና ነበርክት:: ኣብ መብዛሕትና’ውን ብርቱዕ ሻቕሎት ክህሉ ስለ ዝኽእል ከም ወነንቲ ክቡር ባህሊ ምዃንና ነንሓድሕድና እዋናዊ ሓበሬታንለጋገስን ንተሓጋገዝን:: 

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ!
ሽማግለ ኤርትራዊ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ሽወደን