Årsmötet för den Eritreanska Föreningen i Södra Stockholm

Årsmötet för den Eritreanska Föreningen i Södra Stockholm ägde rum lördagen 29/2/2020. Mötet tog plats i Högdalen och började kl.16.00 med en tyst minut för att hedra våra martyrer. Föreningens ordförande inledde mötet med att välkomna medlemmarna, resten av årsmötet hölls enligt dagens agenda. Ordföranden redovisade verksamhetnes berättelse för år 2019. Ekonomi ansvarig redovisade föreningens ekonomi och interna revisorer godkände innehållet. Föreningen röstade fram nya ordförande samt ekonomiansvarig för det kommande åren (2020-2021). Besluten som togs, skedde på demokratiska villkor. Mötet avslutades med god mat och dryck som föreningen själva anordnat!Styrelsen