ኩሉ ዓይነት ጎንጺ

Våldets alla former

Om hur våld ser ut i familjer och mina erfarenheter som socialsekreterare
 www.facebook.com/erfis

ኩሉ ዓይነት ጎንጺ!
ካብ ናይ ስራሕ ተሞክረይ ከም ስራሕተኛ መንግስቲ ጎንጺ ኣብ ስድራቤት ከመይ ይመስል!
ንሰንበት ዕለት 13.12.2020 ካብ ሰዓት 18.00-20.00
ብመገዲ http://www.erfis.org/ facebook ተኸታተሉ:
https://www.facebook.com/eritreanskariksforbund