Vetenskapsman från Eritrea

Aman Russom är docent och universitetslektor i bioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han föddes 1976 i Asmara, Eritrea. Han fick sin M. Sc. examen i Kemiingenjör med inriktning mot bioteknik 2000 och 2005 han doktorerade vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sverige. Dr Russom gjorde då sin Postdoktoral stipendium vid Harvard Medical School mellan 2005-2008. År 2008 återvände han tillbaka till Sverige, där han leder för närvarande den kliniska microfluidics Lab, bestående av fyra doktorander och två Postdoktoraler, på avdelningen för proteomik och nanobioteknologi på KTH. Hans nuvarande forskning är inriktad på att tillämpa tekniska principer och tekniker, särskilt mikro-och nanoteknik, för klinisk medicin. ”

Professor Russom och ett team av forskare från Skolan för bioteknologi vid KTH i Stockholm modifierat en DVD-spelare för att ta blodprov, däribland en check för HIV. Vetenskapsmannen och hans forskargrupp konverterade en kommersiell DVD-enhet till en laserskanning mikroskop som kan analysera blod och utför cellulär avbildning med en mikrometer upplösning.