Aktiviteter

MothersAtt stödja barn och ungdomar med hemspråkundervisning och identifiera ämnen där barn och ungdomar har stort hjälp behov och ordna stöd så att de kan få det hjälp de behöver
EducationAtt hjälpa nyanlända med Svenska språket och att få de nyanlända förstå vikten av svenska språket och dess inverkan i individens dagliga aktiviteter och hjälpa de med integrationsfrågor så att de snabbare kommer igång och känna sig en del i samhället

birthdayAnordna olika barnaktiviteter som kan öka barnens leklust och kreativitet.Bokläsning, barnsång, utflykter, biobesök, biblioteksbesök, fredagsmyskvällar, födelsedagsskals, sagoberättelser och andra aktiviteter kan nämnas som exemple

SportOrganisera olika sportevenemanger och höja medlemmarnas medvetande om fysiska aktiviteter och dess inverkan på hälsan.Att hålla fotbollsturneringar, handbollsturneringar, basketbolls turneringar, cykelturneringar och löptävlingar kan nämnas som exempel 

lectureAnordna olika föreläsningar genom att bjuda in olika specialister och experter om olika ämnen. Vi tror att sådana aktiviteter kan tillföra enorma erfarenhetsutbyte och kan utvidga medlemmarnas kunskapsnivå och engagemang i samhället
dancingAnordna olika musik,dans och  kulturevenemanger för att främjar kulturlivet bland medlemmar. utbyta kulturella erfarenheter med andra föreningar och grupper och att lära känna andra kulturer i form av studiebesök och liknande kan nämnas som exempel