ኣብ ሽወደን ጋሻ ዲኻ

www.informationsverige.se ንዓኻ ሓታቲ ዕቕባ ዝኾንካ ወይ ኣብዚ ቀረባ እዋን መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ፡ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ዘሎዎ ናይ ምምሕዳራዊ ሽማግለ ዞባታት መርበብ ሓበሬታ እዩ።